کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَیْنا تُرْجَعُونَ

«هر نَفْسى چشنده مرگ است، پس از آن به سوى ما برمى‌گردید.»